Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

3PL - Tredjepartslogistik och Lagerlösningar

Operativa Logistiktjänster

Effektiv Logistikprocess

För att vi ska lyckas bättre än andra, och för den delen även Er själva, i logistikprocessen krävs att vi är bättre
på det vi gör.
Detta kan vi åstadkomma genom att erbjuda
- Bättre infrastruktur
- Bättre och tillgänglig information
- Bättre kompetens

Allting handlar om konkurrensfördelar.

Det har vi - samtidigt som vi kan garantera att våra tjänster är bättre än konkurrenternas

Tredjepartlogistik

Genom att outsourca logistikfunktionen till oss övergår era logistikkostnader till rörliga kostnader.
Detta innebär att Ni endast betalar för vad som utförs. Vår kärnverksamhet är att utföra dessa tjänster med hög kvalitet till lägre kostnader. Vi tar risken i att Er verksamhet varierar i volym, utifrån olika säsonger eller att Er verksamhet präglas av återkommande eller tillfälliga kampanjer.

Inhouse Logistic

Betyder enkelt att vi ansvarar för Management och arbetsledning över Er eller vår personal i Era lokaler. Vi använder vårt för lagerverksamheten för att säkerställa kvalitet och effektivitet eller övergångsvis Ert systemstöd för att hitta potentiella förbättringar. Inhouse Logistic kan vara ett steg mot 3PL, där vi utifrån den erfarenhet och förutsättningar vi får av Er process, effektiviserar vi verksamheten stegvis till Ni är mogna för en outsourcing.

Koncept - Färdiga lösningar

Vi har färdiga lösningar som gör att vi snabbt och effektivt kan implementera Er logistikprocess i våra system. Det kan vara t.ex. e-handelslösningar eller traditionell 3PL för distribution till företag och/eller privatpersoner i Sverige, Norden eller hela världen.

Tjänster

Vi kan erbjuda alla de tjänster Ni har behov av i Er logistikprocess. Vi kombinerar ihop detta till en kundunik lösning för Er. Vi garanterar en hög kvalitet och hög service på det vi utför.Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016