Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Tredjepartslogistik - 3PL

Outsourcing av Logistikfunktionen

Genom att överlåta till oss att ansvara för logistikprocessen kan Ni vara säkra på att den blir utförd enligt uppställda krav. Detta med högre service och lägre totalkostnad än om Ni utför det i egen regi.
Vi tar ansvar för hela Er Logistikprocess från leverantör till slutkund.
Detta åstadkommer vi genom att erbjuda
- Bättre infrastruktur
- Bättre och tillgänglig information
- Bättre kompetens

Allting handlar om konkurrensfördelar.

Det har vi - samtidigt som vi kan garantera att våra tjänster är bättre än konkurrenternas

KOMPETENS

Kompetens handlar för oss om våra medarbetare som är vår viktigaste resurs med avseende att få allt att fungera som det är tänkt. Genom att våra medarbetare KAN, FÅR och VILL säkerställer vi att de är motiverade. Detta medför bl.a. positiva effekter på utförandet av det arbete som de ansvarar för och t.ex. att sjukfrånvaron minskar.

Management

Vi har stor erfarenhet av att styra logistikprocesser med ett modernt management som präglas av kontroll och ständiga förbättringar. Vi använder oss av olika förbättringsverktyg kombinerat med beprövade ledarteorier i det dagliga arbetet.

Erfarenhet

Genom våra medarbetares mångåriga erfarenhet av tredjepartslogistik från dess vagga (80-talet) till idag, kan vi möjliggöra effektiva logistiklösningar, med bättre service och effektivitet än andra leverantörer i regionen. Vidare har vi erfarenhet från många olika branscher med olika utmaningar som gör att vi kan kombinera det bästa av dessa till en för Er optimal och effektiv logistikprocess. Vidare är vi duktiga på integrationer mellan system och att styra uppdrag.

Utbildning

Vi utbildar alla våra medarbetare så de har rätt kompetens för att utföra de uppdrag de är utpekade att ansvara för. Detta gäller givetvis även Er personal om de har funktioner i den process som vi ansvarar för.

Rekrytering

Vi rekryterar alltid de bästa medarbetarna så att vi kan säkerställa effektiviteten och garantera resultaten. Vi har även en filosofi att rekrytera unga medarbetare och lära upp dem från grunden. Vi vill att våra medarbetare ska vara de attraktivaste resurserna på marknaden för både kollegor, kunder och konkurrenter på marknaden

INFORMATION

Tillgången till rätt information vid rätt tillfälle är viktigt för att få effektivitet i hela logistikprocessen, från inköp till leverans till slutkund och en nöjd betalare.

Effektivare processer

Vi skapar från början effektiva processer och behöver därför inte lägga energi och resurs på detta i driftfasen. Därför blir en förändring av processerna alltid kostnadseffektivare vi en omstart än att kontinuerligt förbättra processen.
Givetvis mäter vi hela tiden effektiviteten och kvaliteten i det vi utför och korrigerar vid behov. Detta är grunden till att vi garanterar en given leveransservice och kvalitet i allt vi gör.

Systemstöd

Genom vårt unika systemstöd kan vi erbjuda en komplett lösning för hela logistikprocessen med integrerat utbyte av information mellan Era affärssystem och våran logistikplattform. Vi ser gärna att hela logistikprocessen utförs i vårt system för att säkerställa att processen är effektiv och stabil. Därför erbjuder vi även komplett systemstöd till Er som har behov av detta. Vi erbjuder olika gränssnitt mot logistikprocessens olika aktörer. Det kan vara EDI/XML, mail, sms, webshop, appar, mm.

Tillgänglighet

Vi använder oss av Molntjänster för att säkerställa tillgången på information var man än befinner sig och när man än behöver komma åt den. Detta säkerställs genom högt ställda krav på våra system och driftsleverantörer.

INFRASTRUKTUR

Regionen (Jönköping/Nässjö/Vaggeryd) är ett utpekat Europeiskt logistikkluster med otaliga etableringar av centrallager för den nordiska marknaden.
Enligt "Intelligent Logistik" ligger regionen på tredjeplats bedömt utifrån sex olika kriterier.

Geografiskt och Demografiskt läge

För att utföra uppdraget effektivt använder vi oss av vårt systemstöd integrerat med Ert affärssystem och hanterar den information som är nödvändig för en effektiv process. Vidare sätter vi upp nödvändiga parametrar och styr flödet på ett optimalt sätt.

Lokalisering

Vårt lager ligger i direkt anslutning till Södra Stambanan och Nässjö Kombiterminal och med 30 minuter till E4 är vi snabbt ute på de nationella och internationella godsstråken genom Sverige.
Vi har dagliga förbindelser med järnväg till och från Göteborgs hamn och kontinenten som säkerställer att inleveranser till oss via järnväg av Importgods samt möjliggör Export samma väg.
Givetvis har vi samarbete med de bästa transportörerna för gods på vägnätet och även för flygfrakter för att säkerställa att ditt gods når mottagaren i utlovad tid.


Byggnad / Lokal

Vi har idag lokaler som vi hyr för vår verksamhet och har genom samarbetsavtal med fastighetsbolag inom logistik, möjligheten att expandera efter behov.
Fastigheten ska vara optimala ur ett logistiskt perspektiv, med bl.a. optimal delning mellan bärande pelare, takhöjder, energieffektiva angöringar, skalbara lokaler för expansion, mm.

Vi kommer på sikt att bygga ett effektivt logistikcenter i egen regi i Gamlarp, Nässjö.

Truckar

Vi ställer krav på våra truckleverantörer på att truckar ska vara ändamålsenliga och ha en totalekonomi som möjliggör effektiv hantering i kombination med ett billigt ägande som ger oss möjlighet att erbjuda lägre priser.

Lagerinredning och inventarier

Genom att arbeta med de främsta leverantörerna avseende lagerinredning kan vi säkerställa vår egen tillgång till det bästa och effektivaste som marknaden har att erbjuda. Det är allt från pallställ och hyllställ till dockningsportar och avfallshantering.
Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016