Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Om - Urban Petersson 3PL & Lager

Vi är ett bolag som erbjuder operativa tredjepartslogistiktjänster och lagerlösningar.

Vi ägs av Urban Petersson Logistik AB som även fungerar som vår ledning.
Bolaget bildades 2012 och bedriver verksamheter dels åt kunder i kundens lokaler och dels i egna hyrda lokaler.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda operativa tjänster inom tredjepartslogistik genom att erbjuda våra kunder bättre komptens, bättre tillgång till information och en bättre infrastruktur.

Kontakt

Urban Petersson 3PL & Lager
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Urban Petersson 070-584 9016 urban@up-log.se

Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016