Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Koncept

Vi har färdiga koncept som bidrar till en snabb och säker implementering.
Allt från komplett systemstöd och tjänster till skräddarsydda lösningar för Er är vår utmaning. Ni ska genom oss erhålla konkurrensfördelar och ökad marknadsandelar.

Lösningar

Våra koncept innebär att vi har allt på plats.
Systemen behöver bara fyllas med Er data och konfigureras utifrån era behov.
Vi har transportavtal som innebär att Ni kan erbjudas de bästa villkoren utifrån Era volymer.
Genom att alltid ha ledig kapacitet på våra lager säkerställer vi att Ni får plats.
Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016