Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Experts in Logistics

Third Party Logistics

3PL and Warehouse Solutions

Swedish SWEDISH
English ENGLISH

Third Party Logistics and Warehouse Solutions

Operativa Logistiktjänster

Överlåt till oss att ansvara för den operativa driften i logistikprocessen så kan Ni vara säkra på att den blir utförd med hög kvalitet och effektivitet.
Välj själv om Ni vill outsoursa hela eller delar av logistikprocessen.

Tredjepartlogistik

Genom att outsourca logistikfunktionen till oss övergår era logistikkostnader till rörliga kostnader.
Detta innebär att Ni endast betalar för vad som utförs. Vår kärnverksamhet är att utföra dessa tjänster med hög kvalitet till lägre kostnader. Vi tar risken i att Er verksamhet varierar i volym, utifrån olika säsonger eller att Er verksamhet präglas av återkommande eller tillfälliga kampanjer.
Tredjepartlogistik präglas av att Ert uppdrag utförs med vår personal, i våra system och i våra lokaler.

Inhouse Logistic

Betyder enkelt att vi ansvarar för Management och arbetsledning över Er eller vår personal i Era lokaler.
Vi använder vårt systemstöd för lagerverksamheten för att säkerställa kvalitet och effeltivitet.
Inhouse Logistic kan vara ett steg mot 3PL, där vi utifrån den erfarenhet vi får av Er process och förutsättningar effektiviserar verksamheten stegvis till Ni är mogna för en outsourcing.
I annat fall är lösningen för Er att låta oss sköta Management tillsvidare för att få kontroll och styrning på Er logistikprocess med hög kvalitet och effektivitet som resultat.

Koncept - Färdiga lösningar

Vi har färdiga lösningar som gör att vi snabbt kan implementera Er logistikprocess i våra system. Det kan vara t.ex. e-handelslösning för distribution till företag och/eller privatpersoner i Sverige och/eller hela världen.

Tjänster

Vi kan erbjuda alla de tjänster Ni har behov av i Er logistikprocess. Vi kombinerar ihop detta till en kundunik lösning för Er. Vi garanterar en hög kvalitet och hög service på det vi utför.
Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor:
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Torsvik:
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016