Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Inhouse Logistics

Inhouse logistic innebär att vi i Era lokaler övertar ansvaret för logistikprocessen.

Ni erhåller då en flexibel och rörlig kostnad samtidigt som vi ser till att den blir effektivar och konkurrenskraftigare.

Hela processen startar med en logistikanalys för att få en bra bild av nuläget och de potentialer som finns till besparingar och effektivitetsökningar i befintlig process.

Management

Effektivitet uppnås genom styrning och ledning.
Vår ambition är genom ett strukturerat arbetssätt med rätt information och kompetens utföra arbetsuppgifterna effektivare och därmed mer kostnadseffektivt med bättre service och kvalitet.

Vi kan ta över Er personal och anställa dem hos oss med oförändrade villkor. Genom att vara anställda hos oss kommer de att utbildas och tränas för att bli effektivare. Fördelen är att de har god kännedom om produkterna och kundernas krav.
Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016