Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Tredjepartslogistik - 3PL

KPI - Key Performance Indicators

Vi följer kontinuerligt verksamheten genom att mäta vårt utförande av tjänsterna.

Utifrån denna mätning erhåller Ni kvitto på vår prestation.
Detta ligger sedan till grund för fortsatt arbete med att ständigt förbättra verksamheten.

Kvantitet

Vi mäter kvantitativa mått som är grund för vårt avtal.
Det kan vara order, orderrader, inleveranser, returer, reklamationer, lagrade pallar mm. Detta åskadliggörs tydligt i diagram med kommentarer.

Kvalitet

Vi mäter kvalitet i våra utförda tjänster utifrån rätt levererad kvalitet i förhållande till kvantiteten.
Det kan vara andel rätt levererade order, orderrader, leverans i rätt tid, tillgänglihet, mm

kpi


Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016