Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Tredjepartslogistik - 3PL

Management

För att lyckas med outsourcing krävs ett management som är dedikerat och med kompetens för att styra Ert uppdrag. Vi uppnår detta genom att mäta och presentera KPI:er (Key Performance Indicators) kontinuerligt.
Vi har därmed kontroll på processen och kan snabbt åtgärda och korrigera om något mätetal går åt fel håll.
Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016