Kompetens inom Logistik, Management och tredjepartslogistik

Kompetens inom Logistik

Tredjepartslogistik

3PL och Lagerlösningar

Swedish SVENSKA
English ENGLISH

Tjänster

Vi utför samtliga tjänster i egen regi eller genom underleverantörer som är bättre än oss. Dock tar vi fullt ansvar för helheten. Ni behöver bara ha en kontaktväg. Följande tjänster kan vi tillhandahålla:

- Kundservice, Ordermottagning, Webshop, Kundintegration, EDI
- Avrop, Beställning
- Hemtagning, Import, Transport
- Direktleverans, Lagerleverans, Cross-Docking
- Inleverans, Mottagning, Lossning, Palläggning, Ompackning, Kontroll, Inlagring
- Lagring, Inventering
- Utlagring, Plockning, Packning, Etikettering, Märkning
- Distribution, Transport, Leverans
- Kundfakturering, Betallösningar
- Returtagning, Reklamationshantering
Urban Petersson 3PL & Lager AB
Huvudkontor
Espingsgatan 15
571 36 NÄSSJÖ

Lager Nässjö
Verkstadsgatan 7
571 34 NÄSSJÖ

Org.nr: 556911-2518
Mail: info@up-log.se
Telefon: 070-584 9016